Papa test nalaz, rezultati, grupe

Šta je papa test

Papa bris, koji se takođe naziva i papa test – je procedura za testiranje na prisustvo raka grlića materice kod žena. Dakle, papa test je skrining na rak grlića materice, koji bi sve žene trebalo redovno da obavljaju.

Papa test uključuje prikupljanje ćelija iz grlića materice. Rano otkrivanje raka grlića materice sa papa testom vam daje veće šanse za izlečenje.Ovaj test takođe može da otkrije promene u ćelijama grlića materice koje mogu da ukazuju na to da se može razviti rak u budućnosti. Rano otkrivanje ovih abnormalnih ćelija sa papa testom je vaš prvi korak u zaustavljanju mogućeg razvoja raka grlića materice.

Papa test se obično radi u sklopu kompletnog ginekološkog pregleda. Kod žena starijih od 30 godina, može da se kombinuje sa testom za humani papiloma virus (HPV) – uobičajeno seksualno prenosivu bolest koja može da izazove rak grlića materice kod nekih žena.

Ko bi trebalo da ima papa test?

Vi i vaš lekar možete da odlučite kada je vreme da počnete sa papa testiranjem i koliko često treba da imate ovaj test.

U principu, lekari preporučuju početak u dobi od 21 godinu.

Koliko često treba da se ponavlja?

Lekari uglavnom preporučuju ponavljanje papa testa svake 1-2 godine za žene starosti 21-65 godina (a negde čak i na 3 godine).

Ako imate određene faktore rizika, vaš lekar može preporučiti češće papa-nikolau testiranje, bez obzira na vaše godine. Ovi faktori rizika su:

– dijagnoza raka grlića materice ili papa test koji je pokazao prekancerozne ćelije

– izlaganje dietilstilbestrolu (DGS) pre rođenja

– HIV infekcija

– oslabljen imuni sistem zbog transplantacije organa, hemoterapije ili hronične upotrebe kortikosteroida.

Papa test nalaz – rezultati

Papa test nije potpuno siguran. Moguće je dobiti lažno negativne rezultate – što znači da test ne pokazuje nikakve abnormalnosti, iako imate abnormalne ćelije.

Lažni negativni rezultat ne znači da je napravljena greška. Faktori koji mogu izazvati lažno negativni rezultat papa testa uključuju:

– neadekvatna kolekcija ćelija

– mali broj abnormalnih ćelija

– krvarenje ili upaljene ćelije preklapaju abnormalne ćelije.

Iako je moguće da abnormalne ćelije prođu neotkrivene, vreme je na vašoj strani. Raku grlića materice treba nekoliko godina da se razvije. Ako jedan papa test ne otkriva abnormalne ćelije, sledeći test najverovatnije hoće.

Da biste bili sigurni da će vaš papa test dati najefikasnije rezultate, sledite ove savete pre vašeg testa:

– izbegavajte odnos, vaginalno ispiranje, korišćenje vaginaleta ili spermicidnih pena, krema ili gelova dva dana pre nego što imate papa test, jer oni mogu isprati ili prekriti abnormalne ćelije.

– pokušajte da ne zakažete papa test tokom menstruacije. Iako test može i tada da se uradi, najbolje je da se izbegne za vreme ciklusa, ako je moguće.

Papa test – nalaz (rezultati)

Papa test može upozoriti lekara na prisustvo sumnjivih ćelija koje zahtevaju dodatno testiranje.

Normalni rezultati

Ako su otkrivene samo normalne ćelije grlića materice tokom papa testa, ovo je dakle, negativan rezultat. Neće biti potrebe ni za kakvim daljim tretmanom ili testiranjem, do sledećeg papa testa.

Abnormalni rezultati

Ako su otkrivene abnormalne ili neobične ćelije tokom papa testa, onda imate pozitivan rezultat. Pozitivan rezultat ne znači da imate rak grlića materice. Šta pozitivan rezultat znači, zavisi od vrste ćelija otkrivenih u vašem testu.

Evo nekih termina koje vaš lekar može koristiti i onog što može biti vaš sledeći pravac delovanja:

Atipične skvamozne ćelije neodređenog značaja

Skvamozne ćelije su tanke i ravne i rasute na površini zdravog grlića materice. U slučaju ovog nalaza, papa test otkriva blago abnormalne skvamozne ćelije, ali promene ne ukazuju jasno na to da su prekancerozne ćelije prisutne. Ako nema prisutnog virusa HPV-a od visokog rizika, abnormalne ćelije pronađene kao rezultat testa nisu od velikog značaja.

Skvamozna intraepitelijalna lezija

Ovaj termin se koristi da označi da su ćelije prikupljene od papa testa mogu biti prekancerozne. Ako su promene loše ocenjene, to znači da veličina, oblik i druge karakteristike ćelija pokazuju da ako je prekancerozna lezija prisutna, to je verovatno da će nakon nekoliko godina da postane rak. Ako su promene visokog stupnja, postoji veća šansa da se lezija može razviti u rak mnogo ranije. Dodatna dijagnostička ispitivanja su potrebna.

Atipične žlezdane ćelije

Žlezdane ćelije proizvode sluz i rastu u otvoru grlića materice i u materici. Mogu da se pojave atipične žlezdane ćelije, malo abnormalne, ali je nejasno da li su kancerogene. Dalje testiranje je potrebno za utvrđivanje izvora ovih abnormalnih ćelija i njihovog značaja.

loading...

Rak skvamoznih ćelija ili adenokarcinom

Ovaj rezultat znači da su prikupljene ćelije za papa test tako abnormalne, da je gotovo izvesno da je rak grlića materice prisutan.

Rak skvamoznih ćelija se odnosi na rak koji se javlja u ćelijama ravne površine, vagine ili grlića materice.

Adenokarcinom se odnosi na rak koji se javlja u glandularnim (žlezdanim) ćelijama. Ako se nađu takve ćelije, vaš lekar će preporučiti brzu procenu.

Ako je vaš papa test abnormalan, vaš lekar može da obavlja postupak nazvan kolposkopija, koristeći poseban instrument, kolposkop, da ispita tkiva grlića materice, vagine i vulve.

Vaš lekar može uzeti uzorak tkiva (biopsija) iz bilo koje oblasti koja se pojavljuje abnormalno. Uzorak tkiva se zatim šalje u laboratoriju za analizu i definitivnu dijagnozu.

Papa test grupe

Za tumačenje rezultata papa testa, od 1954. godine je uvedena klasifikacija koja se već dugo koristi u ginekologiji.

Papa test – grupe:

PAPA I – uredan nalaz

PAPA II – netipične zapaljenjske promene

PAPA III – displazija: blaga, srednje teška ili teška

PAPA IV – karcinom in situ

PAPA V – sumnja na invazivni karcinom.

--------------------------

loading...
---
Loading...