Bronhopneumonija simptomi, uzrok, dijagnoza, lečenje

BRONHOPNEUMONIJA (engl. bronchopneumonia), akutna upala plućnog tkiva, najčešće izazvana mikroorganizmima. Može biti uzrokovana nadražajnim supstancama, pre svega povraćenim sadržajem (aspiraciona pneumonija).