Hodgkinov limfom (bolest) simptomi, lečenje prognoza

Hočkinov limfom, ili ranije nazivana Hočkinova bolest predstavlja maligno oboljenje porekla limfnog tkiva koje pokazuje potencijal ka davanju metastaza. Na svu sreću, u pitanju je potencijalno izlečiva bolest. Kod ovog tipa oboljenja dolazi do prekomernog bujanja ćelija koje su poznae kao Reed-Sternbergove ćelije.

Poreklo Hočkinovog limfoma nije u potpunosti poznato. Veliki broj autora spominje dejstvo Epšten Bar virusa u nastanku ove bolesti. Epšten Bar virus je i izazivač infektivne mononukleoze, odnosno pojedine studije su pokazale da pacijenti koji su bolovali u detinjstvu od ove bolesti imaju rizik da u toku života razvoju i Hočkinov limfom. Pacijenti koji boluju od HIV-a imaju veći rizik da u toku života razviju Hočkinov limfom. Veliki broj autora navodi da postoji genetksa predispozicija za nastanak Hočkinovog limfoma. Gotovo svaki stoti pacijent koji boluje od ove bolesti ima nekoga u rodbini ko je takodje od nje bolovao.

Petogodišnje preživljavanje kod Hočkinovog limfoma je oko 90 % ukoliko je dijagnoza postavljena u I stadijumu bolesti. U drugom stadijumu bolesti preživljavanje je oko 80 %, dok je u trećem stadijumu preživljavanje u vremenskom periodu od pet godina je oko 65%.

Statistički podaci pokazuju da se Hočkinov limfom u opštoj populaciji na otprilike svakih 50 000 ljudi. u poredjenju sa Evropom i Amerikom, Hočkinov limfom se relativno retko nalazi u Japanu. Takodje, limfomi spadaju u 3-5% svih maligniteta. Pojedini podaci pokazuju da se Hočkinov limfom nešto češće nalazi kod osoba muškog pola, nego kod osoba ženskog pola. Ova razlika izmedju polova su naročito izražene u periodu dece. Što se tiče uzrasta, postoje dva vrha incidence, u uzrastu od 15-35 godina i kod osoba starijh preko 50 godina.

Koji su simptomi i znaci Hočkinovog limfoma?

  • kod oko 80% pacijenata dolazi do pojave bezbolnog uvećanja limfnih čvorova
  • najčešće do pojave uvećanja limfnih čvorova dolazi u predelu vrata, ali se mogu javiti i na drugim mestima u telu
  • čvorovi su na dodir gumenasti, tvrdi, ne bole, a mogu i da budu spojeni medjusobno
  • ukoliko dodje do povećanja limfnih čvorova u predelu medijastinuma može da dodje do pojave kašlja. otežanog disanja i pojave kratkog daha
  • veoma često su prvi simptomi i znaci pojava gubitka u telesnoj težini, pojava povišene telesne temperature, groznica, malaksalost i gubitak apetita
  • kod odredjenog broja pacijenata može da dodje do pojave svraba na koži
  • kod svakog desetog pacijenta može da dodje do pojave bolova u predelu uvećanih čvorova, naročito ukoliko konzumiraju alkohol
  • može da dodje do pojave uvećanja jetre i slezine (hepatosplenomegalija)

Kako se postavlja dijagnoza Hočkinovog limfoma?

Anamneza sa kliničkom slikom i detaljnim pregledom u velikoj meri pomaže da se postavi dijagnoza ove bolesti.

Od radioloških pregleda koriste se ultrazvučni pregled, kompjuterizovana tomografija (CT)

Definitivna dijagnoza bolesti se postavlja samo na osnovu histopatološke analize uzorka dobijenog biopsijom.

Kako se leči Hočkinov limfom?

Obično se prvi stadijumi bolesti leče radioterapijom, a III i IV hemoterapijom, a kod oredjenog broja slučajeva koristi se i kombinovana terapija.