Šta je ketoza ? simptomi , dijeta, dozvoljene namirnice

Ketoni su, baš kao i glukoza (šećer u krvi), izvor energije koji naša tela koriste. Ketoza je stanje kada je koncentracija ketona u krvi veća od 0.5mmol/L. Ketoza nije isto što i keto acidoza. Postoje tri načina merenja ketona. Merenjem ketona u krvi, u urinu i izdisajem.

Šta su ketoni?

Ketoni t.j. ketonska tela su izvor energije koje ljudsko telo koristi isto kao glukozu (šećer u krvi).

Ketoni nastaju razlaganjem masnih kiselina, a masne kiseline nastaju razlaganjem triglicerida. Triglicerid, kao što im i ime kaže, sastoji se od glicerola i tri lanca masnih kiselina. Masne kiseline su izvor energije i naše ćelije ih svakodnevno koriste. Srce je organ koji procentualno najviše koristi masne kiseline, oko 70%. Kada u telu ima dovoljno masnih kiselina i kada je nivo insulina nizak, a time i nivo glukagona povećan, u jetri dolazi do razlaganja masnih kiselina što dovodi do pojave tri tipa ketonskih tela. Beta-Hidroksibutirinska kiselina, acetoacetil i aceton.

Kako ljudsko telo koristi ketone?

Skoro svi organi u ljudskom telu mogu koristiti ketone kao izvor energije. Osim što daju energiju, ketoni su genetski regulator (epigenetika), a u povećanom obimu stimulišu proizvodnju proteina koji su vrlo korisni.

Aceton, kao proizvod razlaganja masnih kiselina se izbacuje disanjem – čuveni keto t.j. voćni zadah. Acetoacetil se izbacuje putem urina ali se može koristiti i kao izvor energije, beta-hidroksibutirinska kiselina je ustvari ono što se podrazumeva pod ketonima i svaki put kada se na sajtu pomenu ketoni podrazumeva se beta-hidroksibutirinska kiselina.

Šta je ketoza?

Ketoza je stanje kada su ketoni veći od 0.5mmol/L ali ne i veći od 7mmol/L.

Naša tela svakodnevno proizvode ketone u nivou oko 0.1-0.2mmol/L. Ako četiri sata pre spavanja ne jedemo i spavamo oko 8 sati, ujutru nivo ketona počinje da raste i to je potpuno prirodan proces kojim naša tela umesto glukoze počinju da troše masti i proizvode ketone kako bi obezbedili potrebnu energiju iz zaliha sala.

Ketoza nije isto što i keto acidoza. Keto acidoza je stanje nelečenog dijabetisa, kada zbog nedostatka insulina i ekstremno povećane količine glukagona telo počinje da razlaže velike količine masti praveći izuzetno veliku količinu ketona, veću od 7-8mmol/L. Ukoliko smo zdravi, čak i kada danima gladujemo nivo ketona u telu ne prelazi 5-6mmol/L. Dijabetičarsku keto acidozu karakteriše i povišen nivo šećera u krvi i upravo je povećana koncentracija šećera u krvi opasna i utiče na oštećenje organa.

Kako se mere ketoni?

  1. Direktnim merenjem nivoa ketona u krvi – nažalost, ovaj način je prilično skup, svaka tračica je oko 2 dolara i čak i na Zapadu ljudi, osim kada su u nuždi, izbegavaju ovaj način merenja.
  2. Merenjem koncentracije acetona prilikom izdisaja (indirektna metoda)- ovo je novija metoda. Aparati za merenje koštaju oko 200 dolara, a sama metoda nije preterano popularna i prilično je neprecizna.
  3. Merenjem koncentracije acetoacetila (indirektna metoda) u urinu – ovo je posredna, NAJJEFTINIJA i prilično tačna metoda, osim ukoliko ste u veoma blagoj ketozi. Ukoliko su ketoni 0.5mmol/L ili veći, trakica će prilično tačno pokazati koncentraciju ketona. U svakoj kutiji sa trakicama se dobija i uputstvo za korišćenje.