Antimilerov hormon – AMH test – procena rezerve jajnih ćelija

Šta je antimilerov hormon ili AMH?

  • AMH, ili antimilerov hormon, je supstanca (protein) koju proizvode granuloza ćelije u folikulima jajnika.
  • Najpre se stvara u primarnim folikulima koji nastaju iz primordijalnog stadijuma folikula. Svi ovi stadijuma folikula su mikroskopski i ne mogu se videti pomoću ultrazvuka.
  • Produkcija AMH je najviša u preantralnim i malim antralnim stadijumima (prečnika manjeg od 4mm) razvoja.
  • Produkcija opada i prestaje kada folikul dostigne puni razvoj. Skoro da i nema AMH u folikulima većim od 8mm.
  • Iz tog razloga je nivo prilično stabilan pa se AMH test može raditi bilo kog dana menstrualnog ciklusa.
Antimilerov hormon i plodnost

Kako je nivo AMH hormona test plodnosti?

Budući da se antimilerov hormon proizvodi samo u malim folikulima jajnika, nivo ove supstance u krvi se koristi u pokušaju merenja veličine rezerve rastućih folikula kod žene.

  • Istraživanja pokazuju da na veličinu rezerve rastućih folikula izuzetno utiče veličina rezerve preostalih primordijalnih folikula (mikroskopski folikuli „u dubokom snu“).
  • Zato se smatra da nivo AMH u krvi odražava veličinu rezerve preostalih jajnih ćelija – ili ovarijalnu rezervu.

Sa protokom godina kod žena, veličina rezerve preostalih mikroskopskih folikula opada. Isto tako, nivo AMH u krvi i broj antralnih folikula jajnika, vidljivih pomoću ultrazvuka, takođe opadaju.

antimilerov hormonŽene koje imaju mnogo malih folikula, poput onih sa sindromom policističnih jajnika, imaju visoke vrednosti AMH hormona, a žene koje imaju malo preostalih folikula, kao i one koje se približavaju menopauzi, imaju nizak nivo antimilerovog hormona.

Nivo AMH i šanse za uspešnu vantelesnu oplodnju

Žene sa višim vrednostima AMH imaće bolji odgovor na ovarijalnu stimulaciju za vantelesnu oplodnju i više izvađenih jajnih ćelija. Inače, više jajnih ćelija u vantelesnoj oplodnji daje veću stopu uspešnosti.

Antimilerov hormon – AMH nivo nam ne može reći mnogo o kvalitetu jajnih ćelija, međutim, više jajnih ćelija koje se uzimaju zbog vantelesne oplodnje znače i više materijala za rad – tako ćemo verovatno imati bar jedan embrion visokog kvaliteta koji će biti vraćen u matericu.

Dr Ričard Šerban, specijalista za plodnost, obavio je istraživanje u kome je koristio nivo AMH za predikciju uspešnosti vantelesne oplodnje. Njegovo istraživanje je pokazalo sledeće:

  • Visok nivo AMH je u korelaciji sa niskom stopom neuspešnosti, uzimanjem većeg broja jajnih ćelija, većom stopom živorođenih i većim šansama za zamrzavanje preostalih embriona.
  • Nizak nivo AMH (sam po sebi) ne predviđa nižu stopu uspeha vantelesne oplodnje kod žena mlađih od 35 godina.
  • Parove ne bi trebalo isključivati iz programa vantelesne oplodnje samo zbog niskog nivoa AMH jer je stopa živorođene dece u ovakvim slučajevima umerena.

Šta je normalan nivo AMH ?

Tumačenja nivoa antimilerovog hormona i šansi za začeće

Postoje neki problemi u vezi sa tumačenjem nivoa antimilerovog hormona. Pošto ovaj test godinama nije rutinski obavljan, nivo koji se može smatrati „normalnim“ još nije potpuno razjašnjen i usvojen od strane svih eksperata.Tako da se različito može tumačiti đta je AMH hormon visok i AMH hormon nizak

Tabela koja sledi, sadrži uputstva za tumačenje AMH nivoa zasnovana na literaturi koja se bavi problematikom plodnosti i našem ličnom iskustvu. Nemojte se zbuniti zbog graničnih vrednosti datih u tabeli. Na primer, razlika između 0,8 i 1,1ng/ml (nanograma po mililitru) svrstava žene u različite kategorije u ovoj tabeli – ali, što se tiče stvarnog potencijala za plodnost, stvarna razlika je veoma mala. U stvarnosti to je kontinuum – a ne nešto što predstavlja dobru kategorizaciju.

Tumačenje

(žene mlađe od 35 godina)

Nivo AHM u krvi
visok (često sindrom policističnih jajnika) preko 4,0ng/ml
normalan 1,5 – 4,0ng/ml
nizak u normalnom opsegu 1,0 – 1,5ng/ml
nizak 0,5 – 1,0ng/ml
veoma nizak manje od 0,5ng/ml

 

O ishodima i nivou antimilerovog hormona ćemo znati više ako nastavimo da koristimo AMH test i proučavamo odnos između vrednosti AMH i plodnosti, ovarijalnog odgovora, šansi za uspešnost vantelesne oplodnje itd.

Metode testiranja ovarijalne rezerve

Antimilerov hormon je jedan od mogućih testova za utvrđivanje ovarijalne rezerve. Postoje i drugi testovi koji se trenutno koriste za procenu preostalih rezervi jajnih ćelija. Nijedan od njih nije savršen, a stručnjaci za plodnost obično koriste kombinaciju testova da bi mogli da naprave bolju procenu o veličini preostale rezerve jajnih ćelija.

Napomena  – Antimilerov hormon se takođe (uglavnom ranije) naziva i „milerijanska inhibitorna supstanca“ ili MIS.

loading...
loading...
Loading...