Lekovi protiv holesterola i smrtnost

Čini se da su mnoge tvrdnje o prednostima lekova koji se upotrebljavaju protiv povišenog holesterola netačne, ili se jednostavno radi o iskrivljenom tumačenju istine….

Ovakvi zaključci su izneseni u skorašnjim studijama objavljenim u SAD-u u prestižnim medicinskim časopisima kao što su Journal oj American medical Association i Proceedings of National Academy of Sciences.
U prvim od njih,analize su vršene pet godina na 1222 osobe sa rizikom od srčanih oboljenja koje su obavljale važne funkcije na radnom mestu, da bi se odredila efikasnost lekarske intervencije i lekova u kontroli holesterola, kao i broj smrtnih slučajeva. Pacijenti su bili podvrgnuti strogom režimu ishrane i dobijali su lek hipolipemik lekovi holesterol(hlorfibrat i probukol), kao i lekove za kontrolu arterijske hipertenzije (uglavnom betablokatore i diuretike). Postojala je i kontrolna grupa pacijenata kojima nisu davani nikakvi lekovi. Nakon pet godina ispitivanja, rizik od smrtnog ishoda je smanjen za 46% kod pacijenata kod kojih su primenjivani lekovi, ali opšta smrtnost (to jest, smrt usled bilo kog uzroka, bez obzira da li se radi o infarktu ili ne) je bila 45 % veća u prvoj grupi.

Ovi prvi rezultati nam ukazuju na činjenicu da postoji mogućnost da je sistematsko primenjivanje lekova protiv holesterola više od štete nego što je od koristi, s obzirom na to da se ne radi o prvoj studiji kojom su dobijeni ovakvi iznenađujući rezultati. Drugim studijama je, osim toga, ukazano da veštačkim smanjenjem holesterola može da se izazove slabija reakcija organizma na stres, a time i veći rizik od nasilne i traumatične smrti.

Analizama koje su vršene na pacovima uz upotrebu najnovijih lekova za kontrolu holesterola i viška masnoca u krvi , dokazano je da ove životinje nakon uzimanja leka pokazuju smanjenje normalnog nivoa koenzima Q 10 u srcu jetri i krvi. Ova redukcija je posledica toga što lovostatin onemogućava stvaranje holesterola preko svog prekursora, mevalonske kiseline, koja je takođe prekursor za stvaranje koenzima Q. Smatra se neosnovanim pokušaj sprečavanja rizika od smrti usled prestanka rada srca smanjujući nivo veoma važnih supstanci za ovaj organ, kao što je koenzim Q 10. Iz ove studije mogu se izvesti jasni zaključci koji se sastoje u tome da za kontrolu štetnih efekata povišenog holesterola nije dovoljna samo prepisana terapija lekovima protiv holesterola, već se mora kombinovati sa vođenjem ispravne životne higijene koja podrazumeva pravilnu ishranu, dovoljnu količinu vežbanja, određenu mentalnu uravnoteženost i sređen život.

Problem moderne medicine je što je podelila ljudsko telo i što pokušava da ga istraži putem njegovih delova, a ne kao celinu. Međutim, osnovnim problemom smatra se komercijalni interes u bilionskim iznosima usmerenim ka istraživanjima čiji rezultati odgovaraju onima koji proizvode lekove protiv holesterola, a ne onima koji ih kupuju, što smo u osnovi svi mi zajedno. Potrošačka groznica se odnosi i na kupovinu lekova, tako da se danas više ceni lek na osnovu brzog delovanja i cene (i dobitka proizvođača), nego na osnovu dugotrajnog efekta. Problem lekova protiv povišenog nivoa holesterola više se ne sastoji u tome koji je delotvorniji, već koji ima manje sekundarnih dejstava.