Pseudomonas aeruginosa bakterija

Pseudomonas infekcije su bolesti izazvane bakterijom iz roda Pseudomonas. Bakterija se nalazi široko u okruženju, kao što je u zemljištu, vodi i biljkama. One obično ne izazivaju infekciju kod zdravih ljudi. Ukoliko se infekcija dogodi kod zdrave osobe, ona je obično blaga.

Mnogo teže infekcije se javljaju kod ljudi koji su već hospitalizovani sa drugim bolestima ili stanjima. Pseudomonas bakterije su jedan od najčešćih uzročnika infekcija kod pacijenata koji se nalaze u bolnicama. Patogen je mikroorganizam koji izaziva bolest. Infekcije stečene u bolnici nazivaju se nozokomijalne infekcije.

Infekcije se mogu javiti u bilo kom delu tela. Simptomi zavise od toga koji deo tela je zaražen.Za lečenje se koriste antibiotici. Pacijenti koji su već veoma bolesni mogu da umru od Pseudomonas infekcije.

pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas infekcije su uzrokovane slobodnoživećom bakterijom iz roda Pseudomonas. Pseudomonas su gram-negativne bakterije. One se mogu naći u zemljištu i vodi. One favorizuju vlažna mesta. Samo neke od mnogih vrsta uzrokuju bolest. Najčešća vrsta koja izaziva infekcije se zove Pseudomonas aeruginosa.

Zdravi ljudi obično nemaju rizik od infekcije. Ljudi koji već imaju oslabljen imuni sistem zbog druge bolesti ili stanja su na većem riziku od infekcije. Ovo posebno važi za pacijente koji su hospitalizovani duže vreme. Bakterija može da se prenese u bolnicama preko ruke zdravstvenih radnika ili od bolničke opreme koja se ne čisti.

Pseudomonas infekcije se smatraju oportunističkim infekcijama. To znači da organizam izaziva bolest samo kada je imuni sistem osobe već oslabljen.

Uslovi koji mogu povećati rizik od Pseudomonas infekcije uključuju:

 • rane od opekotina
 • rak kod pacijenata koji primaju hemoterapiju
 • cistična fibroza
 • HIV ili AIDS
 • prisustvo stranog tela, kao mehaničkog ventilatora ili katetera
 • pacijenti na invazivnoj intervenciji, poput operacije.

Infekcije mogu biti ozbiljne kod pacijenata čiji imuni sistemi je već ugrožen.

Vrlo blage bolesti kao što su osip i infekcija uha su prijavljeni kod zdravih osoba. Infekcija može da se javi nakon izlaganja kadama i bazenima koji su neadekvatno hlorisani.

Pseudomonas aeruginosa – infekcija oka može doći usled zaraženog rastvora za kontaktna sočiva kod osoba koje nose kontaktna sočiva.

Simptomi infekcije oka mogu uključivati:

 • upala
 • gnojni iscedak iz oka
 • bol
 • otok
 • crvenilo
 • oštećen vid.

Infekcije na koži imaju tendenciju da budu manje teške nego infekcije koje se javljaju u krvi ili plućima. Specifični simptomi zavise od toga gde dođe do infekcija:

Krv

Bakterijska infekcija krvi naziva se bakterijemija. Infekcija krvi je jedna od najtežih infekcija izazvanih ovim organizmom. Simptomi mogu uključivati:

 • groznica
 • drhtavica
 • umor
 • bolovi u mišićima i zglobovima

Pluća

Infekcija pluća e zove pneumonija. Simptomi uključuju:

 • drhtavica
 • groznica
 • kašalj koji je produktivan
 • otežano disanje

Koža

Infekcija kože izazvana ovom bakterijom je često folikulitis. Simptomi mogu uključivati:

 • osip koji svrbi
 • čir koji krvari
 • glavobolja.

Pseudomonas aeruginosa bakterija u urinu

Pseudomonas aeruginosa u mokraći kod dece i beba se često može javiti, poput drugih bakterijskih infekcija urinarnog trakta. Predstavlja bakteriju koja je gotovo najčešći izazivač bolničkih infekcija, naročito ako je vršena neka kateterizacija. Međutim, kako je ova bakterija široko rasprostranjena svuda oko nas, nisu isključeni i drugi načini prenošenja.

Pseudomonas u uhu

Infekcija spoljašnjeg ušnog kanala ponekad može biti uzrokovana bakterijom Pseudomonas i rezultirajući simptomi mogu biti “uvo plivača”:

 • otok
 • bol uha
 • svrab u uhu
 • iscedak iz uha
 • otežan sluh.

Kako lečiti pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa infekcija se leči antibioticima. Nažalost, mnoge bolničke infekcije postaju sve teže za lečenje. Ove bakterije su razvile sposobnost da se prilagode i prevazilaze antibiotike u svom okruženju. Ovo se zove rezistencija na antibiotike.

Povećanje otpornosti na antibiotike je napravilo mnogo veći izazov za lečenje infekcije. Pseudomonas često mogu razviti otpornost na različite tipove antibiotika. Čak ponekad mogu razviti otpornost tokom tretmana.

Važno je da lekar izabere delotvoran antibiotik. Lekar može poslati uzorak od pacijenta u laboratoriju prvo za testiranje kako bi bio sigurniji koji antibiotik je odgovarajući. Laboratorija će onda testirati uzorak da otkrije koji antibiotik će delovati najbolje kod vas. Tretman Pseudomonas aeruginosa infekcije može uključivati jedan ili više od sledećih vrsta antibiotika:

 • Ceftazidim
 • Ciprofloksacin
 • Aminoglikozidi
 • Cefepim
 • Aztreonam
 • Karbapenemi
 • Tikarcilin
 • Ureidopenicilini.

Blage infekcije kože se mogu rešiti same bez lečenja.