Endometrioza

Postoji više teorija koje objašnjavaju kako nastaje endometrioza – implantaciona, autoimuna, vaskularna i limfogena i teorija metaplazije. Najprihvaćenija je prva, po kojoj endometrioza nastaje retrogradnim, povratnim krvarenjem iz materice u …

Više